×

Nærmiljøbarnehage

Ruglandveien Barnehage har stort fokus på faglig utvikling og å bygge gode team.Vi har et tett samarbeid på tvers av huset. Det betyr at vi utnytter hverandres ferdigheter på tvers av avdelingene til det beste for enkeltbarn og grupper. Dette i en ukerytme som gir god omsorg og utfordringer for barna.

Barnehagen har stor utelekeplass, en fotballbane på området og en grillhytte som blir brukt mye. Uteområdet innbyr til sykling og ski, og personalet liker veldig godt turer utenfor barnehagen.

Vi er en nærmiljøbarnehage og et naturlig samlingssted for barnefamilier i området. Foreldrene er positivt engasjert i driften av barnehagen. Vi har et godt samarbeid gjennom hyggelige og meningsfylte tradisjoner gjennom året.

Ruglandveien barnehage har lek som viktigste aktivitet. Barnas medbestemmelse er godt ivaretatt og barnas beste ligger til grunn for alt vi gjør i barnehagen.

Barnehagen tar imot studenter barnehagelærer- og lærerutdanningen fra Oslo Met.