×

Ledige storebarnsplasser fra august 2021

Vi har 2 ledige plasser for barn over tre år (født 2018 eller tidligere).

Plassene er ledige fra 1.august.

Ta kontakt med barnehagen for mer informasjon.